I. Đặc điểm, tình hình:

Địa điểm trụ sở chính: Ấp An Điền I xã Trung Hiếu huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 870381. Email: mgtrunghieu.vlm@vinhlong.edu.vn

- Quá trình thành lập và phát triển: 

Trường Mầm non Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm) được thành lập và hoạt động từ ngày 29/11/1978.

- Đặc điểm chính:

+ Trường Mầm non Trung Hiếu nằm cách trung tâm huyện khoảng 2 km, giáp ranh giữa 3 huyện (Vũng Liêm, Tam Bình, Mang Thít), diện tích tự nhiên khoảng 6988,5m2, chia thành 2 ấp; diện tích phòng học 1578,8 m2, sân chơi 2250,25 m2; 80% dân số sống bằng nghề nông, số còn lại sống bằng buôn bán, làm thuê.

+ Cơ cấu tổ chức:

 Năm học 2017-2018 trường Mầm non Trung Hiếu có 12 lớp với 375 học sinh.

+ Về đội ngũ: trường có 34 CB-GV-CNV. Trong đó:

Biên chế: 29 người (Lãnh đạo: 03, giáo viên: 24, nhân viên: 02).

Hợp đồng: 05 ( 2 Bảo vệ, 3 cấp dưỡng).

Cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn: 29/29(tỉ lệ 100%),

+ Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên môn: trường có 12 phòng học, 06 phòng làm việc.

+ Nguồn kinh phí nhà trường do ngân sách nhà nước cấp hàng tháng.

+ Trường có chi bộ Đảng với 18 đảng viên, chiếm tỉ lệ 52,94 % tổng số cán bộ, giáo viên  toàn trường.  Năm 2017 Chi bộ nhà trường đạt trong sạch vững mạnh.

+ Công đoàn có 31 công đoàn viên (tỉ lệ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên). Công đoàn đạt vững mạnh.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao: thực hiện nhiệm vụ giáo dục và phổ cập giáo dục bậc học Mầm Non trên địa bàn xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm.   

          II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

  1. Thành tích chung của đơn vị:

Trong năm qua tập thể đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những thành tích nổi bật như sau:

1.1 Tập thể CB-GV-CNV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, đồng thời kết hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà ngành và địa phương giao. Cụ thể đạt được những kết quả như sau:

 

Nội dung

Kết quả đạt được năm học 2017-2018

Số học sinh đạt bé chăm, bé ngoan

- Số học sinh đạt 375, bé chăm, bé ngoan: 99,46%.

- Học sinh đạt giải huyện tỉnh qua các phong trào học tập và rèn luyện.

 

- Hội thi Tiếng hát Măng Non đạt giải tham gia tốt phong trào.

 

- Tỉ lệ đạt chuẩn PCGDMN

- Tỉ lệ đạt chuẩn PCGD MN

- Đạt PC 5 tuổi với tỉ lệ 100%.

 

- Tham gia tất cả các phong trào do Phòng GĐĐT và các đoàn thể tổ chức:

   + GVG các cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

   + Vận động thực hiện tốt công tác xã hóa giáo dục.

- Đạt giải B hội thi đồ dùng dạy học cấp tỉnh.

- Tham gia thi Giáo viên giỏi tỉnh năm 2017-2018 đạt 5/5 giáo viên, trong đó có 1 giáo viên đạt danh hiệu gương giáo viên điển hình tiêu biểu trong huyện.

- Tổng số giáo viên giỏi huyện14/24, tỉ lệ 58,33%; trong đó cấp tỉnh 8/24 (33,33%), huyện 14/24 tăng 2 giáo viên (5,88%), cấp trường 24/24 (100%)

 

Đạt loại xuất sắc

 

 

Tổng số tiền 34.297.000 đồng

Xây dựng đội ngũ:

- Trường có 100% CB.GV đạt chuẩn,  trong đó có 29 CB.GV trên chuẩn (tăng 01 gv)

- Tổng số giáo viên giỏi các cấp là 24/24 tỉ lệ 100%, 100% (29/29) CB-GV có chứng chỉ A trở lên về tin học.

- 100% (29/29) CB- GV có chứng chỉ A Anh văn trở lên.

Chi bộ có 18 đồng chí đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đạt trong sạch.

Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,chăm lo tốt đời sống CB.GV.CNV.

Công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh.

Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,tổ chức HS tham gia đầy đủ các phong trào do ngành và Đoàn thanh niên tổ chức.

Chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

1.2 Về phong trào thi đua: hằng năm, ngay từ đầu năm học lãnh đạo nhà trường kết hợp với các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học và phát động thi đua trong toàn thể cán bô, giáo viên, nhân viên trong nhà trường với tiêu chuẩn cụ thể và được tập thể bàn bạc dân chủ và thống nhất cao. Phong trào thi đua được 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên  đăng ký tham gia và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tất cả các phong trào đều đạt kết quả cao hơn năm trước. Trong đánh giá kết quả thi đua đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công bằng, công khai, đúng trình tự.

1.3  Năm học 2017 - 2018 có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có 29/31 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, chiếm 93,54% tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên, không có cá nhân vi phạm kỷ luật.

1.4  Năm học 2017-2018, trường có 04 cán bộ, giáo viên được đề nghị Hội đồng thi đua huyện xét công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, tỉ lệ: 13,79% tổng số lao dộng tiên tiến của trường.

1.5 Tập thể đoàn kết nhất trí cao, luôn gắn bó nhà trường và  giúp đỡ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ.

          2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

          - Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, Lãnh đạo nhà trường luôn tuân thủ sự lãnh đạo của ngành, của Đảng ủy, UBND địa phương, thực hiện tốt qui chế dân chủ trong cơ quan: xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, tất cả các kế hoạch đều được công khai bàn bạc, đóng góp và  đề ra biện pháp thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc.

- Triển khai, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong nhà trường như:

+ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh” có 100% cán  bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể.

+ Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Kết quả có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn đào tạo, có 29 sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục.

+ Phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Kết quả được xếp loại xuất sắc.

- Việc xây dựng đội ngũ vững mạnh luôn được nhà trường quan tâm: 100% cán bộ, giáo viên đều được tổ chức tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ( 100% cán bộ, giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên), tổ chức cho giáo viên dự đầy đủ các chuyên đề chuyên môn do Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức, kết hợp với tổ chức Công đoàn vận động cán bộ, giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiện có 26 cán bộ giáo viên tốt nghiệp đại học; 100% cán bộ, giáo viên có chứng chỉ A trở lên về tin học;  29 cán bộ, giáo viên đã học xong chứng chỉ A Anh văn trở lên. Ngoài ra nhà trường tổ chức cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ các chuyên đề do ngành tổ chức, tổ chức thao giảng dự giờ hàng tuần để giáo viên rút kinh nghiệm lẫn nhau.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các phong trào, nhiệm vụ được giao và đạt kết quả tốt (như đã nêu ở phần 1).

II. Những thành tích đã đạt được của đơn vị:

  Từ khi thành lập đến nay (năm học 2016-2017), hàng năm trường đều giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và có nhiều Bằng khen các cấp

  - Năm học 1992-1993: 

  - Năm học 1993-1994: 

  - Năm học 1995-1996

  - Năm học 1996-1997: 

  - Năm học 1997-1998: 

 - Năm học 1999-2000: 

  - Năm học 2000-2001: 

  - Năm học 2002-2003: 

  - Năm 2003-2004

  - Năm học 2004-2005

 - Năm học 2005-2006

 - Năm học 2007-2008: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích 2 năm tiêu biểu trong số Tập thể lao động xuất sắc; Quyết định số: 2086/QĐ-UBND ngày 04/11/2008;

  - Năm học 2008 - 2009:          Bằng khen của UBND tỉnh Hạng Nhì khối thi đua mầm non, Quyết định số 2149/QĐ-MNA ngày 15/9/2009. Đạt Huân chương lao động hạng Ba quyết định số: 2097/QĐ-UBND ngày 29/12/2009.

  - Năm học 2011-2012: Được UBND tỉnh tặng bằng khen tiêu biểu trong tập thể lao động xuất sắc 2 năm học 2010-2011 và 2011-2012; Quyết định số 1819/QĐ-UBND Tỉnh ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Hạng nhì khối thi đua Mầm non.

 - Năm học 2012-2013: Đạt Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 2264/QĐ-TTg ngày 19/11/2013.

 - Năm học 2013-2014: Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" Quyết định số: 1657/QĐ-UBND ngày 07/11/2014.

  - Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" Quyết định số: 2162/QĐ-UBND ngày 26/10/2015; xếp hạng 3 khối thi đua Mầm non cấp Thành phố quyết định số: 4530 /QĐ-UBND ngày 06/11/2015. Bằng khen của Ủy Ban nhân dân tỉnh tiêu biểu 2 năm 2013-2014 đến 2014-2015, quyết định số 2161/QĐ-UBND Tỉnh ngày 26/10/2015.

 - Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" Quyết định số: 2566/QĐ-UBND ngày 25/10/2016; xếp hạng 3 khối thi đua Mầm non cấp Thành phố quyết định số: 3467/QĐ-UBND ngày 22/8/2016.

  +  Đạt chuẩn quốc gia:

  - Năm học : Trường được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 1, giai đoạn từ 2002-2005; Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 20/3/2006.

  - Năm học 2012-2013: Trường được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 2; Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 27/3/2012.

+ Đánh giá trường Mầm non: Công nhận Đạt năm học: 2014-2015

 

 

Trên đây là tóm tắt lịch sử hình thành của trường Mầm non Trung Hiếu và những thành tích nổi trội của nhà trường.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Kiều Nam